Ridge Tree & Ridge Beam

Pada sistem Dry Fix Installation, diperlukan 2 komponen:
1. Ridge Tree berfungsi sebagai plat penyangga batang nok (Ridge Beam)
2. Ridge Beam atau batang nok berfungsi untuk menyangga aksesoris nok

Ridge Tree

Aplikasi Ridge Tree dan Ridge Beam

Ridge Beam

Ridge Tree

PRODUCT DATA
U Shape
Length 40 mm
Width 40 mm
Height 20 mm
Branch
Width 20 mm
Height 180 mm
Material Galvanised Steel
Application 1 piece for 1 m¹

Ridge Beam

PRODUCT DATA
Length 4000 mm
Width 40 mm
Height 40 mm
Material Galvanised Steel